Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde

Op deze website kunt u algemene informatie, nieuws, en evenementen m.b.t. de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde vinden:

 

Hieronder vindt u ons laatste nieuwsoverzicht:

 

Meepraatavond herindelingsontwerp en dorpsvisies 8 november

Meepraatavond over herindelingsontwerp en dorpsvisies in Ten Boer op 8 november De gemeente Ten Boer organiseert op dinsdag 8 november een meepraatavond van 19.45 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het Buurhoes, Gaykingastraat 17, Ten Boer. Het eerste deel van de avond staat het herindelingsontwerp centraal. Op het tweede deel van de avond komen de dorpsvisies aan bod en krijgt elk dorp de gelegenheid de belangrijkste punten uit zijn dorpsvisie toe te lichten.

Presentatie Dorpsvisie Garmerwolde 10 oktober

In de afgelopen maanden heeft de Gemeente Ten Boer samen met Dorpsbelangen Garmerwolde en belangstellende bewoners gewerkt aan een dorpsvisie. Op basis van enquêtes, een dorpsavond en gesprekken is een visie opgesteld inclusief een dorpsagenda. Dit beleidsdocument kunt u alvast inzien en wordt op 10 oktober gepresenteerd. Dorpsbelangen zal op basis hiervan een beknopte brochure maken die in het dorp wordt verspreidt.

De dorpsvisie kunt u hier lezen en wordt op 10 oktober gepresenteerd in Dorpshuis de Leeuw vanaf 20.00 uur. Dorpsbelangen maakt ter zijner tijd een beknopte brochure die in het dorp wordt verspreidt. De dorpsvisie en dorpsagenda laten zien in welke context een initiatief of activiteit past. De dorpsvisie kan dus helpen bij het maken van keuzes, bij het aanschrijven van subsidieverstrekkers, het krijgen van gemeentelijke steun of bij het zoeken naar samenwerking met andere partijen.

Subsidie mogelijkheden gemeente Groningen

De gemeente en provincie Groningen heeft verschillende aanvraag mogelijkheden voor subsidies. Zie onderstaande websites.

https://gemeente.groningen.nl/cultuursubsidies

https://gemeente.groningen.nl/subsidieregeling-basis-en-activiteitensubsidie-zelforganisaties

https://gemeente.groningen.nl/basissubsidie-amateurkunst-bak-aanvragen

 

http://www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies/