26 maart Voorjaarsvergadering vereniging dorpsbelangen

Op maandag 26 maart 2018 bent u vanaf 19.45 uur van harte welkom in Dorpshuis de Leeuw om de ledenvergadering van Dorpsbelangen bij te wonen.

Voor de pauze behandelen we o.a. het inhoudelijke en financiële jaarverslag en vindt de bestuurswisseling plaats. Aafke Kooi, Ineke Schelhaas en Kees Zoethout nemen afscheid. Als nieuwe bestuursleden dragen wij voor: Sacha la Bastide in de functie van penningmeester en Rob Braspenning als algemeen bestuurslid.

Na de pauze kijken we naar de toekomst, en presenteren we de resultaten van de vragenlijst over de pilot met themagroepen om de samenwerking en samenhang rondom activiteiten te verbeteren. Daarna kan, onder begeleiding van Egbert Bakker van Sterk Vrijwilligerswerk, met elkaar van gedachten worden gewisseld over hoe we de samenwerking en samenhang rondom activiteiten binnen het dorp (ook met het oog op de nieuwe gemeente) nog verder kunnen verbeteren, en wat we daarin van elkaar verwachten. Iedereen die actief is in het dorp of zich betrokken voelt bij dit onderwerp wordt opgeroepen hierover mee te praten. 
We hopen u te mogen begroeten! Bekijk hier de agenda.