60 km moet blijven!

In 2018 zal de provincie beginnen met de aanleg van een ovonde op de N360/Rijksweg ter hoogte van de Fledderbosweg. De provincie is voornemens om na de aanleg van deze ovonde de maximaal toegestane snelheid tussen de Fledderbosweg en de Dorpsweg weer terug brengen naar 80 km per uur.

Tijdens de voorjaarsvergadering is er een petitie gestart die het bestuur van Dorpsbelangen namens de inwoners van Garmerwolde zal aanbieden aan de provincie om bezwaar aan te tekenen tegen dit voornemen.

Vindt u ook dat de maximale snelheid 60 km per uur moet blijven en heeft u de petitie nog niet getekend? Dit kan nog tot 22 april bij de Agrishop!