Aanpassing 60 km/u zone binnen twee weken!

De provincie heeft ons in een brief laten weten binnen twee weken de 60 km zone aan te passen! Allen bedankt voor de inzet en de handtekeningen!

De Provincie:

Op basis van uw verzoek hebben wij besloten om vooruitlopend op de aanleg van deze rotonde het 60 km/u regime te verlengen. Wij beschouwen dit als het vooruitlopen op de definitieve maatregel. 

Wij hebben het voornemen om vooruitlopend op het te nemen verkeersbesluit met
terinzagelegging binnen 2 weken de borden alvast te plaatsen

Met de realisatie van de rotonde (indicatief 2016/2017) komt aan deze subjectieve verkeersonveiligheid een einde.