Vereniging

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde is aanspreekpunt voor gemeenten en instellingen en behartigt de belangen van de bewoners van Garmerwolde. Binnen het dorp richt de vereniging zich steeds meer op de coördinatie en communicatie. Zie hieronder voor meer informatie.