Bestuur 2008

Het bestuur van dorpsbelangen Garmerwolde 2008 bestaat uit de volgende personen
Herman Huiskes (voorzitter)
Dirk Heslinga (vice-voorzitter)
Marian Baarda (penningmeester)
Gerrie Zeedijk (secretaris)
Johan Havenga (lid)
Janet Jansen(lid)
Aafke Kooi (lid)
Ympkje Westerdijk (lid) Bestuur 2008
Van links naar rechts:
boven: Gerrie Zeedijk, Aafke Kooi, Herman Huiskes, Janet Jansen, Johan Havenga
midden: Dirk Heslinga, Ympkje Westerdijk, Marian Baarda
onder: wolfje (mascotte)