Bestuur 2012

Het bestuur van dorpsbelangen Garmerwolde 2012 bestaat uit de volgende personen
Herman Huiskes (voorzitter)
Ympkje Westerdijk (penningmeester)
Gerrie Zeedijk (secretaris)
Johan Havenga (lid)
Janet Jansen(lid)
Aafke Kooi (lid)