Bestuur 2017

Vanaf 2017 bestaat het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde uit de volgende leden:

Nynke Kloppenburg (voorzitter)

Ineke Schelhaas (penningmeester)

Annemiek Jansen (secretaris)

Aafke Kooi (lid)

Simon Spanninga (lid)

Willard Wigboldus (lid)

Kees Zoethout (lid)