Bestuur 2007

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

Herman Huiskes (voorzitter)
Dirk Heslinga (vice-voorzitter)
Marian Baarda (penningmeester)
Gerrie Zeedijk (secretaris)
Johan Havenga (lid)
Janet Jansen(lid)
Aafke Kooi (lid)
Ympkje Westerdijk (lid) Bestuur
Van links naar rechts: boven:
Janet Jansen, Aafke Kooi, Marian Baarda, Gerrie Zeedijk
onder:
Herman Huiskes, Jan Wigboldus (ex voorzitter), Johan Havenga, Dirk Heslinga
(Foto: Henk Tuinema)