Bestuur 2016

Het bestuur van dorpsbelangen Garmerwolde 2016 bestaat uit de volgende personen

 

Reinier Buringa (voorzitter) 

Ineke Schelhaas (penningmeester)

Nynke Kloppenburg (secretaris)

Maarten Strik (lid)

Johan Havenga (lid)

Aafke Kooi (lid)

Simon Spanninga (lid)

Margiet de Haan (lid)