Doel en statuten

Het doel van de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde is:

1 Het bevorderen van het welzijn en het behartigen van de belangen van de bewoners
 
Twee keer per jaar houdt de vereniging een algemene ledenvergadering,in het voorjaar en in het najaar;
Eén keer per jaar heeft het bestuur overleg met het college van B en W van de Gemeente Ten Boer;
Eén keer per jaar overlegt het bestuur met de besturen van de dorpen binnen de Gemeente Ten Boer.

2 Het bevorderen van het verenigingsleven in Garmerwolde
  De vereniging is verantwoordelijk voor een aantal commissies, o.a.: de feestcommissie, de Oranjecommissie en de speeltuincommissie. Het bestuur van deze commissies bestaat uit bestuursleden en leden van de vereniging;
De vereniging is behulpzaam bij het organiseren van activiteiten van haar leden, zoals: de Oversteek-N 360, de afslag voor de rioolwaterzuivering, de restauratie van de kerkklok, verlichting t.b.v. de kerk, realisatie Jeu de boules baan etc.;
Jaarlijks organiseert de vereniging een aantal vaste activiteiten zoals: de intocht van Sinterklaas en de plaatsing van de kerstboom in het dorp. Als er niet veel activiteiten zijn in het dorp organiseert de vereniging zelf activiteiten, zoals: een fietstocht, een muziekavond etc..

3 Het verstrekken van subsidies aan verenigingen en andere organisaties in Garmerwolde namens de Gemeente Ten Boer
  Verenigingen en andere organisaties kunnen voor hun subsidie-aanvragen terecht bij de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde, die jaarlijks een bedrag aan gemeentelijke subsidie verdeelt. Daarnaast kan men zich uiteraard ook rechtstreeks tot de gemeente wenden.

 

 Bekijk hier de statuten van de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde.