Dorpsvisie jaarverslag adressenlijst

Dorpsvisie 2016

Deze brochure toont op een toegankelijke manier de dorpsvisie die in 2016 samen met de gemeente Ten Boer is opgesteld. Ook zijn een jaarverslag van dorpsbelangen 2016 en een adressenlijst toegevoegd.