Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde

NIEUWS

Bekijk hier het nieuwsarchief. U kunt ook een nieuwsbrief via de mail ontvangen. Meldt u aan via info@dorpsbelangengarmerwolde.nl of bekijk hier de laatst verschenen nieuwsbrief.

 

Speelveld Oude Rijksweg

Het speelveldje aan de Oude Rijksweg ligt er al een aantal jaren vrijwel ongebruikt bij. In de loop der jaren zijn de speelattributen die er waren, langzaam verdwenen. Enkele jaren geleden heeft ijsvereniging Presto onderzocht of het veldje ’s winters te gebruiken is als ijsbaantje, maar dat bleek niet mogelijk. Sindsdien ligt het (trap)veldje er ongebruikt bij. Omwonenden ontwikkelen nu samen met de gemeente Ten Boer plannen voor een nieuwe invulling van het veldje om het zo aantrekkelijk te maken voor inwoners van Garmerwolde om er te recreëren.

Het is de bedoeling van het voorste deel een hof te maken onder meer met fruitbomen, fruitstruiken, enkele picknickbanken en enkele speelattributen voor de kinderen. Er worden afspraken gemaakt tussen omwonenden en gemeente over de onderhoudstaken van dit terrein. Het JOP blijft gehandhaafd, maar in afstemming met de jongerenwerker van de gemeente Ten boer worden er afspraken voor het gebruik opgesteld. 

Het achterste deel van het veldje blijft in onderhoud en eigendom van de gemeente en blijft als mogelijk trapveldje in gebruik. Op bijgaande schets is het plan te zien hoe het veldje er uit komt te zien.

Momenteel worden de kosten voor deze inrichting geïnventariseerd en daarna starten we met het zoeken van subsidies om het veldje ook echt te kunnen verbeteren. De werkgroep bestaat uit: Stefan en Annemiek Jansen, Rogier Verhagen en Yolande van Dijk.

Kort verslag DOR-bijeenkomst 8 mei 2018

Volgende bijeenkomst dinsdag 25 september 2018

Door de aankondiging van Dorpsbelangen (:De themagroep Duurzaamheid en Openbare Ruimte houdt op 8 mei een bijeenkomst. Iedereen die 'iets' met dit onderwerp heeft, een idee wil toetsen, zelf wil meehelpen of gewoon benieuwd is waarover gesproken wordt, is om 20.00 uur van harte welkom in Dorpshuis de Leeuw.) zijn er een aantal nieuwe gezichten aanwezig. Leuk en welkom.

Speeltuintje Oude Rijksweg: Er is een ontwerp voor de inrichting van dat terrein, opgesteld door een hoveniersbedrijf in samenspraak met de aanwonenden, bij de gemeente ter goedkeuring. Afwachten wanneer dat rond komt. Vraag is nog of er ook subsidie is voor de uitvoering van dit plan. Betrokken bij dit project zijn onder meer Yolande en Rogier. Aanwonenden worden voldoende betrokken bij de plannen.

De snelheidsbelemmerende verkeerspaal halverwege de Oude Rijksweg is stuk. Dit is via de site al gemeld bij de gemeente. Al snel werd er ook beduidend sneller gereden dan aldaar de bedoeling is.

Er zijn plannen voor een zonnepark bij de RWZI. Daar zijn een projectontwikkelaar en de RWZI bij betrokken, die er samen een plan van moeten maken. In dat plan moet ook worden aangegeven hoe en wanneer de omgeving kan meepraten over hoe het park eruit komt te zien en financieel kan participeren. Ook de ideeen van Garmerwolders kunnen daar in meegenomen worden. Besproken dat de ECTB de kennis en kunde in huis heeft om duurzaamheidsprojecten op touw te zetten. Garmerwolde Energie Neutraal gaat niet ook het wiel uitvinden en gaat geen eigen projecten opzetten, maar aansluiten bij de ECTB en de ECTB informeren over plannen, ideeen die leven in Garmerwolde.

Op 14 mei is er een inloopsessie in Boerderij Woldwijk, betreffende alternatieven voor aardgas. De gemeente Ten Boer wil graag weten hoe bewoners over de alternatieven, wind- en zonne-energie, denken. Vanuit de DOR zullen er ook een paar belanstellenden heen gaan.

Veiliger maken van de Lageweg. Met name vanuit Thesinge wordt aangedrongen op een veiliger Lageweg. De Lageweg zal nog in 2018 worden aangepast. Vanuit Garmerwolde zullen ook een paar mensen meedenken over de herinrichting van de Lageweg.

Ten Boer Werkt aan Alternatieven is verplaatst van 2 mei naar maandag 14 mei.

De locatie is Boerderij Woldwijk. De gemeente Ten Boer werkt aan alternatieven voor aardgas. Zon en windenergie zijn hierbij de meest gangbare alternatieven. Maar een zonnepark of een windmolen valt meer op dan een gasbel onder de grond. Daarom wil de gemeente graag met bewoners bespreken hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Zijn zonneparken en windmolens een optie voor u? Hoe hoog mogen ze worden en waar plaatsen we ze? Hoe verdelen we de lasten en de lusten? Tijdens de inloopsessie op 14 mei wil de gemeente dit graag met u bespreken. Vanaf 18 tot 21 kunt u inlopen en kunt u uw mening kwijt. Eet ook gerust een hapje mee van de gratis pizza’s.