Lid worden

Van de inwoners van Garmerwolde is ca. 80 % lid van de Vereniging Dorpsbelangen. De vergaderingen van de Vereniging worden goed bezocht. Het record is 84 leden, gemiddeld komen er 50 leden op een vergadering. Regelmatig wordt een spreker uitgenodigd die een presentatie geeft over een actueel onderwerp. Sinds kort zijn de ledenvergaderingen ook een podium voor de thema- en werkgroepen om verslag te doen van hun bezigheden of om een oproep te doen.

Lid worden? Een gezinslidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar, een persoonlijk lidmaatschap kost € 9,- per jaar. Het bedrag wordt per automatische incasso geïnd. Stuur een mail naar info@dorpsbelangengarmerwolde.nl of klik deze link.


 

Heeft u een agendapunt voor de eerstvolgende vergadering? Geef deze dan vantevoren aan ons door (het liefst zo vroeg mogelijk). Hiermee geeft u het bestuur de gelegenheid om uw vraag of opmerking (indien mogelijk en noodzakelijk) voor de vergadering voor te bereiden. Mocht er contact met derden (zoals de gemeente of andere instanties) nodig zijn, dan kan het bestuur dat -indien mogelijk- nog voor de vergadering doen. Houd u er hierbij wel rekening mee dat de communicatie met veel instanties toch vaak wat meer tijd vergt.

Stuur een mail naar bestuur@dorpsbelangengarmerwolde.nl. Vermeld er dan s.v.p. wel even bij, dat u een agendapunt doorgeeft.