BEWUST STOKEN MET EEN HOUTKACHEL

Op 10 januari 2018 vond in Dorpshuis de Leeuw de informatieavond over bewust stoken met een houtkachel plaats. De avond werd bezocht door 18 mensen met verschillende achtergronden: sommigen waren fervent houtstoker, anderen juist tegen het stoken op hout en nog anderen overwogen een houtkachel aan- of af te schaffen. Max van Bijnen van het logo: www.bewuststoken. eu gaf nuttige informatie en er ontstond in prettige sfeer discussie/gesprekken over het stoken op hout. De aanwezigen zouden de nieuwe informatie en inzichten graag met meer inwoners delen o.a. via dit artikel.

De website  www.bewuststoken.eu is mede ontstaan doordat er in 2022 Europese wetgeving van kracht zal worden waarbij houtkachels aan strikte voorwaarden zullen moeten voldoen. Kachels met het keurmerk van www.bewuststoken.eu voldoen sowieso aan de regels die vanaf 2022 zullen gaan gelden.

  • De eisen waaraan een houtkachel zal moeten voldoen, zijn voor een groot deel geënt op Zweedse ideeën en modellen. Zweden loopt voorop in het ontwikkelen van houtkachels met een hoog rendement en een zeer lage CO2- en fijnstof-uitstoot (mits op juiste wijze gestookt uiteraard). Dat Zweden zo voorop loopt komt vooral omdat stoken op hout in grote delen van dit land de enige optie is en men houtgebruik en rookoverlast tot het minimum wil beperken.
  • Een belangrijk kenmerk van een nieuwere Zweedse kachel met keurmerk is dat deze een zeer efficiënt lucht-aan- en doorvoersysteem heeft.
  • Het is goed mogelijk om een houtkachel zonder overlast voor de omgeving te laten branden, wanneer er op de juiste manier wordt gestookt. Er zal dan geen zwarte en stinkende rook uit de schoorsteen komen, maar alleen transparante, praktisch geurloze rook.
  • Een juiste manier van stoken begint met het op de juiste manier aanmaken vande kachel. Het schoorsteenkanaal dient langzaam te worden opgewarmd, want alleen een goed opgewarmd rookkanaal kan goede trek leveren. Het vuur moet dan ook langzaam worden opgebouwd, bijvoorbeeld met gebruik van eco-aanmaakblokjes (geperst hout) en zeker niet met kranten of bv. kaarsvet. Dit om te voorkomen dat met name bij het aanmaken zwarte rookpluimen uit de schoorsteen komen.
  • In geval van stoken bij weinig wind is rustig trek in de schoorsteen opbouwen van een nog groter belang. Een speciale manier van het hout schikken, de zogenaamde Zwitserse methode, ondersteunt dit proces.
  • Naast het op juiste manier aanmaken van de kachel is het van wezenlijk belang dat men gedroogd hout gebruikt. Hout met meer dan 15 tot 20 % vochtgehalte geeft onvolledige verbranding en veel fijnstof- en CO2- uitstoot.
  • Een aantal houtsoorten is zeer geschikt is om te dienen als brandhout voor de kachel, andere minder en sommige uitermate ongeschikt. Vuren- en grenenhout (afkomstig van dennen en sparren) zijn ongeschikt vanwege hun snelle onvolledige verbranding en grote hoeveelheid hars. Dit produceert fijnstof en vette rook, welke aan het schoorsteenkanaal koekt, met de gevaarlijke gevolgen vandien.

 

Voor nadere informatie over :  hoe een houtkachel op de juiste manier aan te maken, geschikte houtsoorten, komende wet- en regelgeving, hoe de droogtegraad van het brandhout te meten en soorten kachels, wend u zich tot een van de 72 de bij het logo: www.bewuststoken.eu.  aangesloten houtkachelspecialisten,zie  http://bewuststoken.eu/adviespunten/.

Namens werkgroep DOR, Karin Prins en Cootje van der Loeff