Brochure dorpsvisie

In mei verscheen de dorpsvisie, het jaarverslag van dorpsbelangen en een adressenlijst in één brochure. Iedere inwoner krijgt een exemplaar in de brievenbus en de brochure kan hier ook digitaal worden bekeken.

Met het uitbrengen van deze brochure hoopt dorpsbelangen de dorpsvisie voor iedereen toegankelijk te maken. Het laat zien waar we als dorp mee bezig zijn en hoe zaken met elkaar samenhangen. De brochure kan gebruikt worden om aan potentiële subsidieverstrekkers te geven of ter inspiratie van bestaande en nieuwe initiatieven. Met de toegevoegde adressenlijst wordt een lang gekoesterde wens gerealiseerd om een overzicht te hebben van alle verenigingen en bedrijven in Garmerwolde. Het plan is om deze lijst jaarlijks te updaten dus correcties of aanvullingen op de lijst kunnen worden doorgegeven aan info@dorpsbelangengarmerwolde.nl.