Conclusie Verkeersveiligheid enquête VVN – Garmerwolde

In de week van 2 tot 18 september 2016 is een enquête gehouden op initiatief van de werkgroep Dorpsweg 30 (inmiddels onderdeel van de themagroep Openbare Ruimte van Dorpsbelangen). Hier een korte samenvatting van de belangrijkste uitkomsten.


Er waren 38 respondenten uit 8 verschillende straten, waarbij de Dorpsweg, de Hildebrandtstraat en de Grasdijkweg het ruimst vertegenwoordigd waren.
Garmerwolde in het algemeen wordt door een meerderheid als verkeersveilig ervaren, zeker met de auto. Ongeveer 25% ervaart Garmerwolde lopend en op de fiets als minder veilig. Ook geeft bijna 25% van de respondenten aan dat ze de verkeerssituatie in Garmerwolde voor kinderen op de fiets als verkeersonveilig ervaren. Vervolgens is de respondenten gevraagd wat zij van de veiligheidssituatie van de diverse straten in Garmerwolde vinden. De meerderheid ervaart de straten in Garmerwolde als verkeersveilig, de straten die het meeste genoemd worden als onveilig zijn: Fledderboschweg (door 8 respondenten), Dorpsweg (door 9 respondenten) en Lageweg (door 10 respondenten).
De belangrijkste reden voor de ervaren onveiligheid zijn de te hoge snelheden, landbouw- en vrachtverkeer en dat langzaam en snel verkeer de weg met elkaar moeten delen.  Verder ervaart 58% wel eens trillingen in huis door langsrijdend zwaar verkeer en 44% ervaart wel eens geluidsoverlast van langsrijdend verkeer.
Maatregelen die het vaakst werden genoemd (10-12 x per maatregel) die kunnen bijdragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid zijn volgens de respondenten:
•             gescheiden wegen voor fietsers en auto’s
•             (optische) versmallingen door begroeiing
•             beschilderen van de straat met 30
•             de inzet van een flitspaal of digitaal matrixbord
Dan waren er nog enkele vragen die specifiek over de Dorpsweg gingen.
Ruim 70% van de  respondenten is het eens met de stelling dat er te hard wordt gereden op de Dorpsweg en bijna 37% geeft aan zelf wel eens te hard te rijden op de Dorpsweg. De redenen die worden genoemd variëren van: “de weg nodigt ertoe uit”, “het lijkt een 50-km weg”, tot “ik doe het per ongeluk”.
Ten slotte vindt 63% van de respondenten het goed dat er vanuit het dorp aandacht is voor verkeersveiligheid en gedrag.


De commissie Duurzame Openbare Ruimte van de Vereniging Dorpsbelangen dankt iedereen voor het meedoen!