Dorpsvisie definitief

De dorpsvisie is na de bijeenkomst op 10 oktober jongstleden uitgebreid met een opmerking over het belang van het behoud van cultuur-historisch erfgoed in het dorp (onder andere de kerk en de boerenerven) en bij het verbeteren van de openbare ruimte is nu ook het speelveld aan de Oude Rijksweg benoemd. Verder zijn in de analyse het belang van de Garmer- en Thesinge Expres en de I-Gup genoemd voor de informatievoorziening, naast de website en de nieuwsbrief van Dorpsbelangen en natuurlijk Garmer.net!

Hier vindt u de laatste versie van de Dorpsvisie Garmerwolde.