Dorpsweg Garmerwolde 30

Dat er veel te hard door de Dorpsweg gereden wordt, is al jaren een doorn in het oog van de bewoners aan de Dorpsweg in Garmerwolde. Naast onveilige situaties, vooral bij de school, en het verkeerslawaai in het algemeen, veroorzaakt het zware verkeer ook nog eens trillingen en geluidsoverlast die tot in de huizen waarneembaar is!

D30rpsweg Garmerw30lde

 

 Voor meer informatie, kijk op de website van de werkgroep, of stuur een

 

Daar moet structureel iets tegen gedaan worden vindt Denise Walraven. Vorig jaar december diende ze in het kader van het Plusfonds Dijkpark een projectplan in. Het plan beschrijft hoe de leefbaarheid en veiligheid aan de Dorpsweg met simpele maatregelen verbeterd wordt door aan alle verkeersdeelnemers duidelijk te maken dat de Dorpsweg een 30 km/u zône is. En om met een voorlichtingscampagne bewustwording van de weggebruikers te creëren.

Haar plan kwam niet in aanmerking voor subsidie maar belandde wel bij burgemeester Van de Nadort op zijn bureau. Hij en zijn wethouders onderkennen het verkeersprobleem aan de Dorpsweg. Binnenkort worden, ergens in het midden, aan weerszijden van de Dorpsweg “herhaal 30 km/u” borden geplaatst. Ook een Smiley (snelheidsdisplay) hangt inmiddels tijdelijk bij de school voor de meting van de snelheid van doorgaand verkeer uit richting Thesinge. Maar dat is nog niet voldoende om dit probleem structureel aan te pakken.

 

Binnen de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde vormen Denise en haar man Jaap Ruiter nu de werkgroep “Dorpsweg Garmerwolde 30”. Deze heeft inmiddels contact gelegd met Veilig Verkeer Nederland (VVN). Binnenkort wordt een actie gestart om de naleving van de maximum snelheid van 30 km/u op de Dorpsweg te bevorderen! Want niet iedere automobilist is zich bewust van onveilig verkeersgedrag door te hard rijden. En niet iedere automobilist is zich er van bewust wat dit doet met de aanwonenden van de Dorpsweg.

 

Het streven is om met het VVN predicaat “Buurtlabel” blijvend aandacht voor de verkeersveiligheid ván en leefbaarheid áán de Dorpsweg te vragen. Voor de komende jaren staat er jaarlijks zo’n actiedag op het programma van de Vereniging Dorpsbelangen! Die dag zal de VVN bijvoorbeeld snelheidsmetingen doen met behulp van een lasergun en is er politie om de auto’s aan te houden; niet om bekeuringen uit te delen maar om bewustwording te creëeren.

 

Wat de reden ook mag zijn; hard rijden is altijd gevaarlijk en niet goed te praten! Zeker in de bebouwde kom van Garmerwolde waar je kwetsbare verkeersdeelnemers tegenkomt, zoals kinderen, fietsers en ouderen. Jij houdt je toch ook aan 30 km/u binnen de bebouwde kom van Garmerwolde?

 

Binnenkort krijgen alle Garmerwolders informatie in hun brievenbus hoe zij mee kunnen doen om deze actie te steunen. Nu al enthousiast? Kijk dan op www.dorpsbelangengarmerwolde.nl of op Facebook: www.facebook.com/DorpsbelangenGarmerwolde