Incidentele subsidie 2017

De Vereniging voor Dorpsbelangen Garmerwolde vraagt jaarlijks bij de gemeente Ten Boer een subsidie aan welke besteed kan worden door verenigingen en particulieren in het dorp. De aanvragen voor deze incidentele subsidie kunnen voor 1 april weer worden ingediend. Voor meer informatie zie onder tabblad subsidies.