Karakteristieke panden in Garmerwolde - Inloopbijeenkomsten

Donderdag 28 september of woensdag 4 oktober, van 17.00 tot 20.00 uur.

De gemeente wil waardevolle gebouwen met aardbevingsschade niet verloren laten gaan. De gemeente Ten Boer heeft cultuurhistorisch waardevolle bebouwing geïnventariseerd. Als uw pand daaronder valt, wordt u persoonlijk per brief geïnformeerd. De gemeente hoopt hiermee deze bebouwing te behouden.  Voor alle geïnteresseerden zijn er inloopbijeenkomsten: donderdag 28 september of woensdag 4 oktober, van 17.00 tot 20.00 uur in Het Buurhoes, Gaykingastraat 17 in Ten Boer. U kunt op elk moment tussen genoemde tijden binnenlopen. Wilt u meer weten bekijk dan de veelgestelde vragen.