Nieuws

Nieuwsberichten op deze website.

Enquête

Zou u een paar minuten willen besteden aan een enquête over samenwerking binnen het dorp?

Nieuwe bestuursleden

Omdat in maart 2018 twee bestuursleden afscheid nemen, zoekt het bestuur van Stichting Dorpsbelangen Garmerwolde versterking, waaronder een penningmeester.

Klus- en snoeidag 14 oktober

Op zaterdag 14 oktober wordt er weer geklust in het dorp! Iedereen die mee wil helpen kan vanaf 9.00 verzamelen in het dorpshuis. De koffie staat klaar! Er worden o.a. klussen gedaan bij de begraafplaats en de kerk, bij het dorpshuis, en bij de Garmerhof. Ook wordt er weer zwerfvuil opgeruimd. Rond de middag is er een lunch in het dorpshuis. Komt allen, jong en oud, voor een uur of de hele ochtend. Hoe meer mensen meedoen, hoe leuker het is  en hoe sneller alles gedaan is.

Pronte Pracht 2017

Een ontdekkingstocht in Garmerwolde en Thesinge op zaterdag 9 september van elf tot vier uur. Tijdens Pronte Pracht zetten boerderijen en historische panden in Garmerwolde en Thesinge hun deuren voor iedereen open. Alweer voor het zesde jaar vertellen agrariërs over hun natuurbeheer en monumentbeheerders laten de geschiedenis van het gebied zien. Iedereen, jong en oud, kan zelf kiezen waar hij/zij een kijkje wil nemen en hoe lang te blijven. Echt iets voor een leuke fietstocht met (klein)kinderen op een zonnige zaterdag. En mocht het weer tegenzitten: de tocht is ook met de auto te doen. Eventuele wandelaars kunnen hun auto parkeren aan de Lageweg bij de aangegeven plaats. De route is ongeveer 10 km lang.

Brochure dorpsvisie

In mei verscheen de dorpsvisie, het jaarverslag van dorpsbelangen en een adressenlijst in één brochure. Iedere inwoner krijgt een exemplaar in de brievenbus en de brochure kan hier ook digitaal worden bekeken.

60 km moet blijven!

In 2018 zal de provincie beginnen met de aanleg van een ovonde op de N360/Rijksweg ter hoogte van de Fledderbosweg. De provincie is voornemens om na de aanleg van deze ovonde de maximaal toegestane snelheid tussen de Fledderbosweg en de Dorpsweg weer terug brengen naar 80 km per uur.

Incidentele subsidie 2017

De Vereniging voor Dorpsbelangen Garmerwolde vraagt jaarlijks bij de gemeente Ten Boer een subsidie aan welke besteed kan worden door verenigingen en particulieren in het dorp. De aanvragen voor deze incidentele subsidie kunnen voor 1 april weer worden ingediend. Voor meer informatie zie onder tabblad subsidies.

Dorpsvisie definitief

De dorpsvisie is na de bijeenkomst op 10 oktober jongstleden uitgebreid met een opmerking over het belang van het behoud van cultuur-historisch erfgoed in het dorp (onder andere de kerk en de boerenerven) en bij het verbeteren van de openbare ruimte is nu ook het speelveld aan de Oude Rijksweg benoemd. Verder zijn in de analyse het belang van de Garmer- en Thesinge Expres en de I-Gup genoemd voor de informatievoorziening, naast de website en de nieuwsbrief van Dorpsbelangen en natuurlijk Garmer.net!

Meepraatavond herindelingsontwerp en dorpsvisies 8 november

Meepraatavond over herindelingsontwerp en dorpsvisies in Ten Boer op 8 november De gemeente Ten Boer organiseert op dinsdag 8 november een meepraatavond van 19.45 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het Buurhoes, Gaykingastraat 17, Ten Boer. Het eerste deel van de avond staat het herindelingsontwerp centraal. Op het tweede deel van de avond komen de dorpsvisies aan bod en krijgt elk dorp de gelegenheid de belangrijkste punten uit zijn dorpsvisie toe te lichten.

Presentatie Dorpsvisie Garmerwolde 10 oktober

In de afgelopen maanden heeft de Gemeente Ten Boer samen met Dorpsbelangen Garmerwolde en belangstellende bewoners gewerkt aan een dorpsvisie. Op basis van enquêtes, een dorpsavond en gesprekken is een visie opgesteld inclusief een dorpsagenda. Dit beleidsdocument kunt u alvast inzien en wordt op 10 oktober gepresenteerd. Dorpsbelangen zal op basis hiervan een beknopte brochure maken die in het dorp wordt verspreidt.

Trek aan de bel - Manifestatie 9 september

In de derde week van september wordt in Den Haag door de Tweede Kamer besloten over het voorgenomen gaswinningsbesluit van minister Kamp. Op vrijdag 9 september vanaf 19.00 op de Grote Markt in Groningen is er een manifestatie met als doel duidelijk te maken dat dit onderwerp Groningers nog steeds raakt en met de oproep dat de gaskraan dicht moet. De manifestatie wordt gesteund door:   Milieudefensie Groninger Bodem Beweging (GBB) Groninger Gasberaad Recht voor Groningen Coalitie Gasverzet Groningen Waddenvereniging FNV Noord NMF Groningen Grek Urgenda Onze Klei Houd Groningen Overeind Goan veur Grunn Fossielvrij Groningen Provincie en gemeenten

Pronte Pracht 2016 een ontdekkingstocht in Garmerwolde en Thesinge

Op zaterdagmiddag 27 augustus 2016 organiseren de Agrarische Natuurvereniging ‘Ons Belang’ en de Historische Commissie Garmerwolde voor de vijfde keer ‘Pronte Pracht’. Ons eerste lustrum, zo gezegd. Pronte Pracht 2016 is een ontdekkingstocht langs natuur en cultuurhistorie in je eigen directe omgeving. De tocht leidt langs diverse boerderijen en historische panden in Garmerwolde en Thesinge. Agrariërs vertellen er over hun natuurbeheer en monumentbeheerders laten de geschiedenis van het gebied zien.

Nieuwsbrief # 4 Elk dorp een duurzaam dak

Graag praten we u met deze nieuwsbrief bij over het laatste nieuws over Elk dorp een duurzaam dak. Het programma Elk dorp een duurzaam dak biedt  ondersteuning voor een duurzame ontmoetingsplek. De eerste aanvraagronde is afgerond en de tweede staat alweer voor de deur! Ook staan de presentaties van de thema-avond van 21 juni op de website. Dit alles en meer lees u in deze nieuwsbrief.

Omgevingsvergunning RWZI aangevraagd voor plaatsen van container

De RWZI heeft een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een container bij de nieuwe Nereda installatie voor 2 jaren. Hier slaat de RWZI slib op, dat vervolgens vervoerd kan worden naar andere Nereda installaties. De Nereda is tot nu toe de grootste en best presterende zuiveringsinstallatie in Nederland en omstreken. Dat betekent dat er veel vraag is naar het slib uit de installatie voor nieuwe of minder goed presterende Nereda’s elders in het land, maar ook in het buitenland. Zo zijn er ook al transporten geweest naar Dublin, Ierland. Over de impact op de omgeving wordt het volgende vermeld: