Nieuws

Nieuwsberichten op deze website.

Geschiedenis van Ten Boer naar de Groninger Archieven

De archieven van het gemeentebestuur van Ten Boer zijn ondergebracht bij de Groninger Archieven, omdat per 1 januari 2019 gemeente Ten Boer geen zelfstandige gemeente meer is. De Groninger Archieven laten de komende periode zien welke resultaten deze archieven in combinatie met de reeds aanwezige archieven kunnen opleveren.

Garmerwolde op OOG TV

Vanaf 1 januari 2019 is OOGTV de lokale omroep in de nieuwe gemeente Groningen. Vanwege de herindeling heeft OOGTV een dorpenserie gemaakt van de dorpen, die onderdeel gaan uitmaken van de nieuwe gemeente Groningen. Van alle dorpen in de gemeente Ten Boer is een impressie gemaakt van ongeveer 30 minuten. Vanaf maandag 29 oktober wordt de serie uitgezonden, te beginnen met Garmerwolde.

Pronte Pracht 2018 Ontdek de gouden rand van de stad

Zaterdag 8 september van elf tot vier uur. Toegang gratis Tijdens Pronte Pracht kunt u een kijkje nemen bij producenten van voedsel en bij beheerders van natuur en monumenten. Alweer voor het zevende jaar. Iedereen, jong en oud, kan zelf kiezen waar hij/zij een kijkje wil nemen en hoe lang te blijven. Echt iets voor een leuke fietstocht met (klein)kinderen op een zonnige zaterdag. En mocht het weer tegenzitten: de tocht is ook met de auto te doen. De route is ongeveer 10 km lang.

10 juli: inloopbijeenkomst drie grote projecten

Ecorus, Waterbedrijf Groningen en Waterschap Noorderzijlvest organiseren op 10 juli van18.30 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst waar u geïnformeerd wordt over diverse bouw- en aanlegplannen in het gebied tussen Damsterdiep en Eemskanaal. U kunt hier uw licht opsteken en vragen en suggesties kwijt.

Privacy

Wij hebben een privacybeleid opgesteld. Van belang is dat wij alleen gegevens verzamelen die strikt noodzakelijk zijn voor onze ledenadministratie of om bijvoorbeeld mails van u te kunnen beantwoorden. Wij delen uw gegevens niet met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van uw kant.

Speelveld Oude Rijksweg

Het speelveldje aan de Oude Rijksweg ligt er al een aantal jaren vrijwel ongebruikt bij. In de loop der jaren zijn de speelattributen die er waren, langzaam verdwenen. Enkele jaren geleden heeft ijsvereniging Presto onderzocht of het veldje ’s winters te gebruiken is als ijsbaantje, maar dat bleek niet mogelijk. Sindsdien ligt het (trap)veldje er ongebruikt bij. Omwonenden ontwikkelen nu samen met de gemeente Ten Boer plannen voor een nieuwe invulling van het veldje om het zo aantrekkelijk te maken voor inwoners van Garmerwolde om er te recreëren.

Ten Boer Werkt aan Alternatieven is verplaatst van 2 mei naar maandag 14 mei.

De locatie is Boerderij Woldwijk. De gemeente Ten Boer werkt aan alternatieven voor aardgas. Zon en windenergie zijn hierbij de meest gangbare alternatieven. Maar een zonnepark of een windmolen valt meer op dan een gasbel onder de grond. Daarom wil de gemeente graag met bewoners bespreken hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Zijn zonneparken en windmolens een optie voor u? Hoe hoog mogen ze worden en waar plaatsen we ze? Hoe verdelen we de lasten en de lusten? Tijdens de inloopsessie op 14 mei wil de gemeente dit graag met u bespreken. Vanaf 18 tot 21 kunt u inlopen en kunt u uw mening kwijt. Eet ook gerust een hapje mee van de gratis pizza’s.

Donderdag 5 april herinneringsboom geplant

Dinsdag 3 april, worden er door de firma Donkergroen zogenaamde herinneringsbomen geplant in de dorpen van de gemeente Ten Boer. De herinneringsboom van Garmerwolde, ter gelegenheid van het afscheid van de gemeente Ten Boer en de herindeling met Groningen, komt in de Garmerhof te staan. Donderdag 5 april om 9.00 uur doen we dat nog een keer symbolisch (met boomschors op de boomspiegel) met een groepje schoolkinderen en een van de wethouders van de gemeente Ten Boer. En natuurlijk ook heel graag in aanwezigheid van jullie, de inwoners van de dorpen!

BEWUST STOKEN MET EEN HOUTKACHEL

Op 10 januari 2018 vond in Dorpshuis de Leeuw de informatieavond over bewust stoken met een houtkachel plaats. De avond werd bezocht door 18 mensen met verschillende achtergronden: sommigen waren fervent houtstoker, anderen juist tegen het stoken op hout en nog anderen overwogen een houtkachel aan- of af te schaffen. Max van Bijnen van het logo: www.bewuststoken. eu gaf nuttige informatie en er ontstond in prettige sfeer discussie/gesprekken over het stoken op hout. De aanwezigen zouden de nieuwe informatie en inzichten graag met meer inwoners delen o.a. via dit artikel.

Enquête

Zou u een paar minuten willen besteden aan een enquête over samenwerking binnen het dorp?

Nieuwe bestuursleden

Omdat in maart 2018 twee bestuursleden afscheid nemen, zoekt het bestuur van Stichting Dorpsbelangen Garmerwolde versterking, waaronder een penningmeester.

Klus- en snoeidag 14 oktober

Op zaterdag 14 oktober wordt er weer geklust in het dorp! Iedereen die mee wil helpen kan vanaf 9.00 verzamelen in het dorpshuis. De koffie staat klaar! Er worden o.a. klussen gedaan bij de begraafplaats en de kerk, bij het dorpshuis, en bij de Garmerhof. Ook wordt er weer zwerfvuil opgeruimd. Rond de middag is er een lunch in het dorpshuis. Komt allen, jong en oud, voor een uur of de hele ochtend. Hoe meer mensen meedoen, hoe leuker het is  en hoe sneller alles gedaan is.

Pronte Pracht 2017

Een ontdekkingstocht in Garmerwolde en Thesinge op zaterdag 9 september van elf tot vier uur. Tijdens Pronte Pracht zetten boerderijen en historische panden in Garmerwolde en Thesinge hun deuren voor iedereen open. Alweer voor het zesde jaar vertellen agrariërs over hun natuurbeheer en monumentbeheerders laten de geschiedenis van het gebied zien. Iedereen, jong en oud, kan zelf kiezen waar hij/zij een kijkje wil nemen en hoe lang te blijven. Echt iets voor een leuke fietstocht met (klein)kinderen op een zonnige zaterdag. En mocht het weer tegenzitten: de tocht is ook met de auto te doen. Eventuele wandelaars kunnen hun auto parkeren aan de Lageweg bij de aangegeven plaats. De route is ongeveer 10 km lang.

Brochure dorpsvisie

In mei verscheen de dorpsvisie, het jaarverslag van dorpsbelangen en een adressenlijst in één brochure. Iedere inwoner krijgt een exemplaar in de brievenbus en de brochure kan hier ook digitaal worden bekeken.

60 km moet blijven!

In 2018 zal de provincie beginnen met de aanleg van een ovonde op de N360/Rijksweg ter hoogte van de Fledderbosweg. De provincie is voornemens om na de aanleg van deze ovonde de maximaal toegestane snelheid tussen de Fledderbosweg en de Dorpsweg weer terug brengen naar 80 km per uur.

Incidentele subsidie 2017

De Vereniging voor Dorpsbelangen Garmerwolde vraagt jaarlijks bij de gemeente Ten Boer een subsidie aan welke besteed kan worden door verenigingen en particulieren in het dorp. De aanvragen voor deze incidentele subsidie kunnen voor 1 april weer worden ingediend. Voor meer informatie zie onder tabblad subsidies.

Dorpsvisie definitief

De dorpsvisie is na de bijeenkomst op 10 oktober jongstleden uitgebreid met een opmerking over het belang van het behoud van cultuur-historisch erfgoed in het dorp (onder andere de kerk en de boerenerven) en bij het verbeteren van de openbare ruimte is nu ook het speelveld aan de Oude Rijksweg benoemd. Verder zijn in de analyse het belang van de Garmer- en Thesinge Expres en de I-Gup genoemd voor de informatievoorziening, naast de website en de nieuwsbrief van Dorpsbelangen en natuurlijk Garmer.net!