AED 6 minuten training

Geachte Burgerhulpverlener, Op Woensdagavond 6 Mei biedt Stichting Groningen Hartveilig (GHV) een 6 minutentraining ( 6MT) aan In het dorpshuis te Garmerwolde. Deze training wordt gegeven voor alle vrijwilligers in Ten Boer, die in het bezit zijn van een geldig reanimatie certificaat De training wordt voorafgegaan door een informatiepresentatie over GHV en Hartslagnu

Tijdens deze trainingen wordt u naar een onbekende locatie gestuurd voor een reanimatie. Hierbij wordt de praktijk zo goed mogelijk benaderd, en krijgt u naast de eigenlijke reanimatie- ook te maken met onverwachte gebeurtenissen. 

In de praktijk worden de trainingen door de deelnemers als bijzonder zinvol ervaren. Als u daarna opgeroepen wordt voor een reanimatie, dan bent u in elk geval goed voorbereid!

Wij hopen op een goede deelname.

Als u al in het bezit bent van een hesje wilt u deze dan meenemen, zodat u duidelijk herkenbaar bent als u over straat gaat?

 

Het programma ziet er als volgt uit:

18.45 uur: Inloop en ontvangst.

19.00 uur: Informatie presentatie over GHV,Hartslagnu en de 6 minuten training Voor deze presentatie is ook ieder uitgenodigd die nog geen geldig reanimatie- certificaat heeft, maar hierover wel graag informatie wil ontvangen.

20.00 uur: Start 6 MT voor gecertifieerde reanimatie vrijwilligers die wel/niet in Hartslag nu staan ingeschreven. Er wordt in 2 scenario’s geoefend met een instructeur.

21.30 uur: Evaluatie en afsluiting.

Locatie: Dorpshuis De Leeuw, Oude Rijksweg 6 te Garmerwolde