Contributie betaling 2015

Herinnering contributie betaling dorpsbelangen 2015. Mocht het u ontschoten zijn om uw jaarlijkse lidmaatschaps bijdrage over te maken? Geen punt, dan is nu het moment om dit nog wel even te doen. Dit scheelt ons als vrijwilligers om herinnerings brieven te maken en rond te brengen.

De contributie voor een gezinslidmaatschap kost € 15,- per jaar en een persoonlijk lidmaatschap kost € 9,- per jaar. U wordt geacht in april de contributie te betalen.

U wordt geacht in maart/april de contributie te betalen. Facturen voor de contributie worden gelijktijdig met de uitnodiging voor de VJV verstuurt. De contributie kunt u op diverse manieren voldoen: 

Per Bank (voorkeur)

U kunt het lidmaatschapsgeld overmaken op IBAN bankrekeningnummer

NL 42 RABO 0320.7099.22, t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde. Bij betaling graag uw naam en adres vermelden, dit om uw betaling te kunnen traceren. 

Voorjaarsvergadering (maart)

Voorafgaand aan de voorjaarsvergaderingen en tijdens de pauze is er gelegenheid de jaarlijkse contributie te voldoen.

Contant

U kunt de contributie contant betalen bij de penningmeester Ineke Schelhaas op adres Grasdijkweg 13

Mocht u vragen hebben aangaande de contributie dan kunt u contact opnemen met de penningmeester Ineke Schelhaas via info@dorpsbelangengarmerwolde.nl

Met vriendelijke groet,

Ineke Schelhaas  (interim penningmeester)