Derde Dorpenronde

Ook voor deze derde ronde is het weer de bedoeling om op kleine schaal met dorpsbewoners in gesprek te gaan over de gevolgen van aardbevingen door gaswinning in het Groningen-gasveld.

Groninger Dorpen organiseert in maart een derde serie van dorpsbezoeken. Het is een vervolg op de dorpenrondes die zijn uitgevoerd in het najaar van 2013 en 2014.

U bent van harte welkom (wel graag aanmelden, zie website).

Adressen locaties:

Bij Moeders
Havenstraat 1
9989 BN Warffum

 

donderdag 5 maart 2015
---
Dorpshuis Weersterheem
Stadsweg 76/a
9918 PR Garrelsweer
dinsdag 10 maart 2015
---

Dorpshuis De Heekt
Hoofdweg 32
9905 PD Holwierde

donderdag 12 maart 2015
---

MFC De Ruitenvelder
Ruitenweg 39
9619 PL Froombosch

dinsdag 24 maart 2015
---

Dorpshuis 't Zandt
Hoofdstraat 111
9915 PC 't Zandt

donderdag 26 maart 2015

Inhoudelijke bijdragen worden geleverd door:

NAM: nieuwe ontwikkelingen op het terrein van gaswinning, schadeafhandeling, preventieve maatregelen en het NAM-leefbaarheidsfonds.
Centrum Veilig Wonen: Sinds 1 januari 2015 operationeel. Een korte eerste kennismaking.
Dialoogtafel: Vertegenwoordigd door één van de voorzitters, over uitgangspunten, ervaringen en de resultaten tot nu toe.