Gezocht bestuursleden dorpsbelangen

Wil je meedenken over zaken die het dorp aangaan en actief hierin iets betekenen? Dan hebben we jou nodig! Op dit moment hebben we twee vacatures we zijn op zoek naar een algemeen bestuurslid en een penningmeester.

We vergaderen één keer per maand op de donderdagavond.

Mocht je interesse hebben dan kan je je aanmelden via  Voor vragen kan je altijd bij één van ons terecht.

Groet,
Reinier Buringa, Aafke Kooi, Ympkje Westerdijk, Johan Havenga, Maarten Strik, Ineke Schelhaas