Inspiratieavond Dorpszorginitiatieven 21 mei 2015

De zorgsector verandert. Ook in Groningen. Bezuinigingen en het overhevelen van zorgtaken naar de gemeenten veranderen het speelveld. Wat betekent dit voor de leefbaarheid in de dorpen?

Op 21 mei 2015 (19.15 uur in Ons Dorpshuis, Wirdumerweg 21 te Loppersum) gaat Groningen Dorpen samen met u kijken hoe we met deze veranderingen om kunnen gaan. Wat kunnen we zelf? En waar ligt onze grens? Hoe zie je de samenwerking met de overheid en professionele zorgaanbieders?

Meer informatie en aanmelden: http://www.groningerdorpen.nl/actueel/agenda/789-21-mei-inspiratieavond-dorpszorg