Jaarbericht 2013 Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij

Dorpsbelangen kreeg het jaarbericht 2013 van de KNHM binnen, hierbij een impressie.

Het hele jaarbericht is hier te lezen

KNHM begeleidt bewoners bij de verbetering van hun buurt, wijk, dorp of stad. Onze begeleiding richt zich op bewoners die zelf hun idee willen realiseren ter verbetering van hun fysieke leefomgeving. Ook begeleiden wij bewoners die actief willen participeren in besluitvorming. Dit doen we met inzet van kennis, procesbegeleiding en uitgebreid netwerk.

Actuele thema’s waarop wij ons specifiek richten zijn:

  • Stadslandbouw

  • Lokale duurzame energie

  • Leefbaarheid en bevolkingskrimp

  • Vrijetijdseconomie

  • Cultuurhistorie en landschap

Ook in de provincie Groningen zijn professionals vrijwillig actief voor de KNHM. Ze begeleiden projecten en passen die aan naar de wensen van het dorp, ook Kern met Pit wordt door hun begeleidt. Zie voor meerdere projecten de website http://www.knhm.nl/ E info@knhm.nl
T 026 44 55 146. In het jaarbericht van 2103 staat Dick Doornbos groningen@knhm.org als contactpersoon vermeldt.

Hun missie
Mensen kunnen zelf hun leefomgeving veranderen en verbeteren. Actieve burgers brengen beweging in hun leefomgeving. Als zij omgeven worden door bevlogen professionals, dan worden hun ideeën en plannen sneller werkelijkheid. Dan kan er worden gepland, gebouwd, gewerkt, gedeeld en genoten. Als netwerk van professionals helpen wij actieve burgers bij het verbeteren van hun leefomgeving.

De organisatie
Wij zijn een netwerk van circa 170 professionals. Zij hebben hun sporen verdiend in het openbaar bestuur, als adviseur of ondernemer. Formeel zijn we een vereniging met twaalf leden, de provinciale afdelingen. Vanuit deze afdelingen begeleiden onze professionals op vrijwillige basis initiatiefnemers. Dit doen ze samen met projectadviseurs die werken vanuit ons bureau in Arnhem.

Voor het realiseren van onze missie hebben wij jaarlijks circa 2,5 miljoen euro te besteden. Dit geld is afkomstig uit opbrengsten uit obligaties, spaargelden en aandelen in ARCADIS en andere bedrijven.