Openbare bijeenkomst gemeenteraad Ten Boer over de gaswinning

De gemeenteraad van Ten Boer bespreekt op woensdag 18 februari 2015 om 21.00 uur (na afloop van de reguliere raadsvergadering):

U I T N O D I G I N G

  • De aanvulling op het bestuursakkoord “Vertrouwen op herstel, herstel van vertrouwen”
  • De overheidsdienst Groningen
  • Het gaswinningsbesluit van de Minister van 29 januari 2015
  • De uitkomsten van het 2e Kamerdebat met betrekking tot de gaswinning.

 

De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis(raadzaal).

 

Tijdens de bijeenkomst bestaat er ook voor inwoners de gelegenheid hun opvatting te geven.

 

De meeste actuele gegevens die beschikbaar zijn vindt u op onze website

http://www.tenboer.nl/nieuws-over-aardbevingen-en-gaswinning.

 

Ten Boer, 10 februari 2015

De voorzitter van de raad,                                                                                  N.A. van de Nadort