Planning aanpak N360 niet eerder dan halverwege 2016

De planning voor de aanpak van de N360 is indicatief, afhankelijk van veel zaken als grondaankoop, procedures, afstemming met andere werkzaamheden.


De werkzaamheden voor het maatregelenpakket N360 zullen gestart worden aan de stad Groningse zijde. Deze keuze heeft te maken met de afstemming op de werkzaamheden voor de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Zoals het nu in de planning zit zijn de werkzaamheden rond Garmerwolde voorlopig als volgt gepland:

Rotonde Fledderbosweg – voorbelasting vanaf eind 2016 (duurt half jaar), hierna de aanleg
Aanpassing fietsoversteek Dorpsweg – uitvoering vanaf halverwege 2016

Wilt u op de hoogte blijven? Op deze site van de provincie staat alle actuele informatie.