Subsidie aanvragen 2016

De Vereniging voor Dorpsbelangen Garmerwolde krijgt van de gemeente Ten Boer jaarlijks een subsidie welke besteed kan worden door verenigingen en particulieren in het dorp. De aanvragen voor deze incidentele subsidie worden door het bestuur beoordeeld.


Subsidieaanvraag indienen voor 15 maart  2016

Beoordeling door bestuur op 17 maart 2016

Uitslag rond 18 maart 2016

Wilt u subsidie aanvragen lees dan eerst het subsidiereglement en vul daarna het aanvraagformulier in. Aanvraagformulieren kunt u per mail of via de post sturen naar de penningmeester. 

Let op: declaraties van 2015 kunt u nog indienen tot 1 maart 2016. Subsidies die niet voor deze datum geïnd zijn komen te vervallen. Uitstel kunt u aanvragen voor 15 maart 2016.

Vriendelijke groet en succes met de voorbereiding van uw activiteit.

 

Ineke Schelhaas

Interim Penningmeester

Grasdijkweg 13

9798TC Garmerwolde

info@dorpsbelangengarmerwolde.nl