Uitslag lengte kerstboom Garmerwolde

Thijs Strik krijgt zijn prijs uitgereikt.

Foto: Maarten Strik

De afgelopen Kerstdagen stond er bij de Agrishop weer een mooie kerstboom. Deze keer niet uit het duitse Hesel maar gewoon uit ons eigen dorp. Veel mensen hebben bij Simon Spanninga een gokje gewaagd wat betreft de lengte van de boom. De vooraf nauwkeurig gemeten lengte, inclusief stuk in de grond, bedroeg 7.23 m Uiteindelijk bleek de jeugdige Thijs Strik uit Garmerwolde met een schatting van 7.20 m. er het dichtste bij te zitten. Op zaterdag 7 januari ontving Thijs uit handen van Marjan Oosterveen, onder toeziend oog van Dirk Heslinga, een door de Agrishop en Dorpsbelangen beschikbaar gestelde mand met diverse lekkere en gezonde produkten.