Voortgang nulplusalternatief voor de N360

 

In november hebben de bezoekers van de van de inloopbijeenkomsten in het kader van het sober nulplusalternatief voor de N360 een overzicht gekregen met de aangedragen punten en onze reactie daarop.

In het overzicht staat ook aangegeven waar we verder aan werken. Dit op basis van wat we gehoord hebben op de inloopbijeenkomst.

Voor Garmerwolde gaat het om de volgende zaken:

  • Middenberm met linksafstrook (van ten Boer) kruising Fledderbosweg met verplaatsing van de fietsoversteek naar zijde Garmerwolde (ontwerp is gemaakt).

  • Rotonde Fledderbosweg (ontwerp is gemaakt). Fietsoversteek dichter naar kruispunt verplaatsen aan zijde Ten Boer

  • Tussen kruisingen Dorpsweg en Fledderbosweg overrijdbare middenberm en banden toepassen à la N372 Groningen-Peize (ontwerp wordt in januari gemaakt).

  • Eenvoudige oplossing kruising Dorpsweg zoals decfr. kruising Fledderbosweg (ontwerp wordt in januari gemaakt).

  • Rotonde Garmerwolde Dorpsweg (ontwerp is gemaakt en gepresenteerd op de inloopbijeenkomst). We proberen nog recente ongevalsgegevens te achterhalen.

  • Verkeerslichten op de kruising Dorpsweg (ontwerp is gemaakt en gepresenteerd op de inloopbijeenkomst). In de projectgroepvergadering van 18 december wordt besloten of dit voorstel blijft gehandhaafd.

  • Sinus(bromfiets) drempel in fietspad langs de N360 ter hoogte van de Dorpsweg (ontwerp wordt gemaakt en besproken in de projectgroep van 18 december 2012)

  • Ontwerp fietstunnel is gemaakt en wordt gepresenteerd. Voorstel is deze te laten vervallen vanwege hoge kosten, zware impact op de omgeving en de slechte ontsluiting met Garmerwolde.

  • Idee ‘Driesprong’ moet nog worden uitgewerkt (januari 2013)

Wij stellen voor om over de (resterende) ontwerpen verder te spreken met een klankbordgroep bestaande uit de mensen van de dorpsvereniging Garmerwolde en de mensen die hebben meegedaan aan de ontwerptafel. Omdat de voorliggende ontwerpen ook landschappelijk goed moeten worden ingepast, zullen ook een provinciale stedenbouwkundige en een landschapsdeskundige aanschuiven. Ook nodigen we LTO/Cumela (boeren en loonwerkers) uit voor de bijeenkomst.

Deze bijeenkomst is nog niet gepland, maar we verwachten dat we in februari 2013 u zullen benaderen voor een afspraak in uw dorpshuis.

namens Provincie Groningen,  Afdeling Verkeer & Vervoer