Nieuws

Nieuwsberichten op deze website.

Dorpsvisie definitief

De dorpsvisie is na de bijeenkomst op 10 oktober jongstleden uitgebreid met een opmerking over het belang van het behoud van cultuur-historisch erfgoed in het dorp (onder andere de kerk en de boerenerven) en bij het verbeteren van de openbare ruimte is nu ook het speelveld aan de Oude Rijksweg benoemd. Verder zijn in de analyse het belang van de Garmer- en Thesinge Expres en de I-Gup genoemd voor de informatievoorziening, naast de website en de nieuwsbrief van Dorpsbelangen en natuurlijk Garmer.net!

Meepraatavond herindelingsontwerp en dorpsvisies 8 november

Meepraatavond over herindelingsontwerp en dorpsvisies in Ten Boer op 8 november De gemeente Ten Boer organiseert op dinsdag 8 november een meepraatavond van 19.45 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het Buurhoes, Gaykingastraat 17, Ten Boer. Het eerste deel van de avond staat het herindelingsontwerp centraal. Op het tweede deel van de avond komen de dorpsvisies aan bod en krijgt elk dorp de gelegenheid de belangrijkste punten uit zijn dorpsvisie toe te lichten.

Presentatie Dorpsvisie Garmerwolde 10 oktober

In de afgelopen maanden heeft de Gemeente Ten Boer samen met Dorpsbelangen Garmerwolde en belangstellende bewoners gewerkt aan een dorpsvisie. Op basis van enquêtes, een dorpsavond en gesprekken is een visie opgesteld inclusief een dorpsagenda. Dit beleidsdocument kunt u alvast inzien en wordt op 10 oktober gepresenteerd. Dorpsbelangen zal op basis hiervan een beknopte brochure maken die in het dorp wordt verspreidt.

Trek aan de bel - Manifestatie 9 september

In de derde week van september wordt in Den Haag door de Tweede Kamer besloten over het voorgenomen gaswinningsbesluit van minister Kamp. Op vrijdag 9 september vanaf 19.00 op de Grote Markt in Groningen is er een manifestatie met als doel duidelijk te maken dat dit onderwerp Groningers nog steeds raakt en met de oproep dat de gaskraan dicht moet. De manifestatie wordt gesteund door:   Milieudefensie Groninger Bodem Beweging (GBB) Groninger Gasberaad Recht voor Groningen Coalitie Gasverzet Groningen Waddenvereniging FNV Noord NMF Groningen Grek Urgenda Onze Klei Houd Groningen Overeind Goan veur Grunn Fossielvrij Groningen Provincie en gemeenten

Pronte Pracht 2016 een ontdekkingstocht in Garmerwolde en Thesinge

Op zaterdagmiddag 27 augustus 2016 organiseren de Agrarische Natuurvereniging ‘Ons Belang’ en de Historische Commissie Garmerwolde voor de vijfde keer ‘Pronte Pracht’. Ons eerste lustrum, zo gezegd. Pronte Pracht 2016 is een ontdekkingstocht langs natuur en cultuurhistorie in je eigen directe omgeving. De tocht leidt langs diverse boerderijen en historische panden in Garmerwolde en Thesinge. Agrariërs vertellen er over hun natuurbeheer en monumentbeheerders laten de geschiedenis van het gebied zien.

Nieuwsbrief # 4 Elk dorp een duurzaam dak

Graag praten we u met deze nieuwsbrief bij over het laatste nieuws over Elk dorp een duurzaam dak. Het programma Elk dorp een duurzaam dak biedt  ondersteuning voor een duurzame ontmoetingsplek. De eerste aanvraagronde is afgerond en de tweede staat alweer voor de deur! Ook staan de presentaties van de thema-avond van 21 juni op de website. Dit alles en meer lees u in deze nieuwsbrief.

Omgevingsvergunning RWZI aangevraagd voor plaatsen van container

De RWZI heeft een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een container bij de nieuwe Nereda installatie voor 2 jaren. Hier slaat de RWZI slib op, dat vervolgens vervoerd kan worden naar andere Nereda installaties. De Nereda is tot nu toe de grootste en best presterende zuiveringsinstallatie in Nederland en omstreken. Dat betekent dat er veel vraag is naar het slib uit de installatie voor nieuwe of minder goed presterende Nereda’s elders in het land, maar ook in het buitenland. Zo zijn er ook al transporten geweest naar Dublin, Ierland. Over de impact op de omgeving wordt het volgende vermeld:

Gratis Reanimatie-estafette Garmerwolde 24 en 25 juni  “Slagingskans van de reanimatie verhogen”

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni organiseert Groningen HartVeilig (GHV) een reanimatie-estafette voor alle inwoners van Garmerwolde en omstreken die zich als burgerhulpverlener aan willen sluiten bij het alarmeringsnetwerk HartslagNu. Tijdens deze estafette leren deelnemers in één weekend reanimeren en hoe dit in de praktijk gebruikt kan worden. Deestafette start op vrijdag 24 juni om 20.00 uur met een voorlichtingsbijeenkomst in Dorpshuis de Leeuw. Tijdens deze avond komen alle aspecten van burgerhulpverlening aan de orde en wordt uitleg gegeven over het alarmeringssysteem HartslagNu. Niet alleen aankomend burgerhulpverleners maar ook ieder ander die geïnteresseerd is, is van harte welkom tijdens deze avond.

Automatische incasso

Zoals aangekondigd op de voorjaarsvergadering gaat Dorpsbelangen over op automatische incasso. Binnenkort ontvangt u een machtigingsformulier met de vraag of u toestemming wilt geven uw contributie voortaan op deze manier te voldoen. We hopen dat het voor u niet tot bezwaren leidt. Het scheelt de vrijwilligers van Dorpsbelangen veel werk. U kunt een automatische incasso altijd en op elk moment terugdraaien.

20 juni Inloopavond themagroepen

Op 20 juni aanstaande kunt u zich in het Dorpshuis laten informeren over allerlei nieuwe en al wat langer bestaande initiatieven in en voor het dorp. Misschien hebt u zelf een idee op het gebied van wonen en welzijn, openbare ruimte of festiviteiten en zoekt u medestanders die willen helpen dat idee te realiseren? Of misschien bent u gewoon benieuwd wat er op dit moment allemaal speelt en of er initiatieven zijn die u raken, of waar u zich eventueel bij aan kunt sluiten? Kom dan naar de open inloopavond in het dorpshuis op maandag 20 juni. Nieuwe en bestaande initiatieven geven een korte update van de stand van zaken, en daarna kan iedereen langs verschillende thematafels lopen, aanschuiven en zich laten informeren of nieuwe ideeën inbrengen.

Leefbaarheidsprogramma's Kansrijk Groningen

Verschillende gemeenten en organisaties werken via allerleiprogramma’s aan de leefbaarheid in Groningen. In deze folder leest u een overzicht van leefbaarheidsprogramma’s die ietsvoor u of uw organisatie kunnen betekenen. Bijvoorbeeld inde vorm van een subsidie.

Meldweek Leefbaarheid 4 t/m 8 april

De provincie Groningen organiseert van 4 t/m 8 april de Meldweek Leefbaarheid. Een week waarin de inwoners van de provincie Groningen via website of telefoon kunnen doorgeven wat zij belangrijk vinden voor de leefbaarheid in hun omgeving en de verbetering daarvan. Uw input bepaalt straks mede hoe het extra geld voor de leefbaarheid, in totaal 22 miljoen euro, besteed kan worden. Deze subsidiepot is de komende vier jaar beschikbaar, als impuls voor de leefbaarheid in onze provincie. Meer informatie over de Meldweek Leefbaarheid vindt u op www.meldweekleefbaarheid.nl.

Dorpsweg Garmerwolde 30

Dat er veel te hard door de Dorpsweg gereden wordt, is al jaren een doorn in het oog van de bewoners aan de Dorpsweg in Garmerwolde. Naast onveilige situaties, vooral bij de school, en het verkeerslawaai in het algemeen, veroorzaakt het zware verkeer ook nog eens trillingen en geluidsoverlast die tot in de huizen waarneembaar is!