Nieuws

Nieuwsberichten op deze website.

Contributie betaling 2015

Herinnering contributie betaling dorpsbelangen 2015. Mocht het u ontschoten zijn om uw jaarlijkse lidmaatschaps bijdrage over te maken? Geen punt, dan is nu het moment om dit nog wel even te doen. Dit scheelt ons als vrijwilligers om herinnerings brieven te maken en rond te brengen.

Permanent festival terrein

Beste dorpsgenoten, Het idee voor een permanent festival terrein kwam boven drijven tijdens de uitvoering in 2014 van het openlucht spektakel “de verbroken verbinding” en vond een gewillig oor bij spelers en bezoekers. Om hier een impuls aan te geven heb ik tijdens de voorjaarvergadering van dorpsbelangen een oproep gedaan om mensen te vinden die zich willen inzetten om dit te realiseren.

Informatiebijeenkomst over het vervangen van de damwanden

De dam wanden zullen op het traject Eemskanaal Noordzijde tussen Groningen (Jan.B. Bronssluis) tot net buiten Woltersum vervangen worden. Dit project is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Noorderzijlvest. Het werk start deze zomer. Informatiebijeenkomst Op donderdag 16 april om 19.00 uur bij de Rioolwaterzuivering Noorderzijlvest, Grasdijkweg 2 in Garmerwolde.

AED 6 minuten training

Geachte Burgerhulpverlener, Op Woensdagavond 6 Mei biedt Stichting Groningen Hartveilig (GHV) een 6 minutentraining ( 6MT) aan In het dorpshuis te Garmerwolde. Deze training wordt gegeven voor alle vrijwilligers in Ten Boer, die in het bezit zijn van een geldig reanimatie certificaat De training wordt voorafgegaan door een informatiepresentatie over GHV en Hartslagnu

Subsidie aanvragen 2016

De Vereniging voor Dorpsbelangen Garmerwolde krijgt van de gemeente Ten Boer jaarlijks een subsidie welke besteed kan worden door verenigingen en particulieren in het dorp. De aanvragen voor deze incidentele subsidie worden door het bestuur beoordeeld.

Wil je meepraten over de woonvisie voor Garmerwolde, kom dan 13 april naar het dorpshuis

De gemeente werkt momenteel aan een nieuwe woonvisie. De vorige woonvisie is in 2009 opgesteld. Inmiddels ziet de wereld er anders uit, wat vraagt om een nieuwe visie op de toekomst van wonen in de gemeente Ten Boer. Graag zouden we met uw bestuur spreken over welke woon-thema’s spelen in Garmerwolde. Welke wensen heeft u voor Garmerwolde om te zorgen dat het ook in de toekomst goed wonen is? Zijn de woningen geschikt? Kan men een goede woning vinden? Worden de woningen goed onderhouden? Omdat elk dorp anders is, willen de wethouder mevr. Postma en mevr. Zwiers graag in gesprek met elk dorp. Wilt u (ook niet-leden van Vereniging Dorpsbelangen) hierover meepraten dan bent u van harte welkom op maandag 13 april a.s. om 20.00 uur in het Dorpshuis de Leeuw in Garmerwolde.

info avond Groningen HartVeilig

Op 16 maart zal in dorpshuis de Leeuw in Garmerwolde een informatieavond worden gepresenteerd door de stichting Groningen HartVeilig (GHV). Tijdens deze avond zal uitleg worden gegeven over het alarmeringssysteem HartslagNu wat gebruikt wordt als er iemand gereanimeerd moet gaan worden bij u in de omgeving en over de positie van GHV hierin. Aanmelden voor deze avond kan via www.groningenhartveilig.nl / agenda / dan klikken op 16 maart, Garmerwolde en vervolgens kunt de link aanklikken om uw gegevens in te vullen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Aaltjo Koster via aaltjokoster@groningenhartveilig.nl of 06 101 97 267 Of Diena Tichgelaar 050-5421615

Derde Dorpenronde

Ook voor deze derde ronde is het weer de bedoeling om op kleine schaal met dorpsbewoners in gesprek te gaan over de gevolgen van aardbevingen door gaswinning in het Groningen-gasveld.

Gezocht bestuursleden dorpsbelangen

Wil je meedenken over zaken die het dorp aangaan en actief hierin iets betekenen? Dan hebben we jou nodig! Op dit moment hebben we twee vacatures we zijn op zoek naar een algemeen bestuurslid en een penningmeester.

Groninger Dorpendag

Staat de Groninger Dorpendag op 14 februari al in je agenda? Alweer voor de derde keer dé dag voor iedereen met hart voor de Groninger dorpen en het platteland in onze provincie! Of je nu wilt horen wat er bij bewoners leeft, om ideeën en aanpakken uit te wisselen, nieuwe contacten te leggen, voor praktische tips of informatie over ontwikkelingen; het programma zal de moeite zijn.

Loket Leefbaarheid geopend

Op maandag 1 december is het Loket Leefbaarheid van NAM en Dialoogtafel geopend. Inwoners van negen gemeenten in Noordoost-Groningen (waaronder Ten Boer) kunnen bij dat digitale loket een bijdrage aanvragen voor plannen die de leefbaarheid in hun dorp vergroten. Een plan indienen kan via de website van de Dialoogtafel: www.dialoogtafelgroningen.nl. Daar staat alle informatie die nodig is om een aanvraag te kunnen doen. Wie vragen heeft, of graag hulp wil bij het indienen van een plan, kan mailen naar info@loketleefbaarheid.nl. Actueel: Volgende beoordelingsmoment is eind januari. Vraag vóór 15 januari aan!

COMMISSIE PLUSFONDS DIJKPARK

De versterking en verbreding van de dijk langs het Eemskanaal gebeurd met baggerspecie. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zullen de bewoners in het gebied hiervan enige overlast ondervinden. Het waterschap en de provincie hebben samen ter compensatie van de overlast € 250.000,-- beschikbaar gesteld. Dit bedrag, het zgn. ‘Plusfonds’, is bedoeld voor de financiering van ‘plusvoorzieningen’, voorzieningen waar de bewoners direct iets aan hebben.

Najaarsvergadering 2014

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde nodigt haar leden van harte uit voor de najaarsvergadering van maandag 24 november 2014 om 20.00 uur in Dorpshuis “De Leeuw”. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Klusdag 2014

Beste dorpsgenoten, Op zaterdag 25 oktober wordt weer de jaarlijkse klusdag georganiseerd. We gaan aan de slag bij de kerk, bij de Garmerhof en bij het Dorpshuis.