Nieuwe bestuursleden

Omdat in maart 2018 twee bestuursleden afscheid nemen, zoekt het bestuur van Stichting Dorpsbelangen Garmerwolde versterking, waaronder een penningmeester.

Criteria:
-Kandidaten die het leuk vinden in een meer coördinerende rol te zitten: uitvoering stimuleren, organiseren en faciliteren. Zaken die een snelle actie vereisen pakt het bestuur zelf op en verder is de taak vooral: voelsprieten in en buiten het dorp; dorp vertegenwoordigen; belangen behartigen.
-We streven idealiter naar een mix van mensen die hier korter en langer wonen; vrouwen en mannen; jonger en ouder.
-We verwachten dat mensen gemiddeld een paar uur per week bereid zijn om te investeren (o.a. informatie bijhouden, bijeenkomsten bezoeken plus gewone vergaderingen met voorbereiding, zoals Ingekomen stukken doornemen).
-We hebben graag een penningmeester erbij.
Procedure
Bij voorkeur min. twee bestuursvergaderingen bijwonen om wederzijds kennis te maken en een goed beeld te krijgen alvorens de kandidaat voor te dragen.

Voor meer informatie kun je een mailtje sturen naar het secretariaat: info@dorpsbelangengarmerwolde.nl of iemand van het bestuur aanspreken.