Rectificatie dorpsbelangen bankrekeningnummer

Helaas is er bij de laatste zending van de facturen weer de fout ingeslopen bij het bankrekening nummer Het juiste is NL20RABO0320709922. Excuses voor de vergissing.