Aanmelden

Aanmelden bij dorpsbelangen

Voor gezin / huisgenoten kost het lidmaatschap € 15,- per jaar. Een persoonlijk lidmaatschap kost € 9,- per jaar.

Aanmelden kan via de website, u kunt uw aanmelding natuurlijk ook telefonisch doorgeven, of even langslopen bij één van de bestuursleden. Medio 2016 gaan we over op het innen van de contributie middels automatische incasso. Zie hiervoor het machtigingsformulier hieronder.

Aanmeldformulier en machtiging automatische incasso

 

Aanmelden nieuwsbrief