Dossiers

Dossiers over of voor Garmerwolde
Pop

Provinciaal omgevingsplan

Feesten

Sinterklaas, dorpsfeest en andere feestelijkheden

Dijkpark

Aanleg van het "dijkpark", uitbreiding waterzuivering

Basiscursus Boerenerven 2012

Op maandag 20 februari start de basiscursus 2012. Landschapsbeheer Groningen geeft deze cursus voor eigenaren van erven met een boerderij(tje). Kosten 65 euro.