Dijkpark

Aanleg van het "dijkpark", uitbreiding waterzuivering