dorpsentree garmerwolde

verbetering dorpsentree garmerwolde
Verbetering dorpsentree Garmerwolde

Dorpsbelangen Garmerwolde, de gemeente Ten Boer en de grondeigenaar hebben afspraken gemaakt over de verfraaiing van de dorpsentree aan de N360 in Garmerwolde. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant. (persbericht van Freek van de Ploeg)

toast op ondertekening convenant

De ondertekenaars brengen een toast uit op de ondertekening van het convenant. (De heer Jurjens, oud-wethouder, was nauw betrokken bij de planvorming).

Nieuwe dorpsentree Garmerwolde

Van de vernieuwde dorpsentree heeft Anne Benneker een verhaal gemaakt op basis van een interview dat zij heeft gehouden met Herman Huiskes. Het artikel stond in het mei-nummer van de G&T.