Nieuwe dorpsentree Garmerwolde

Van de vernieuwde dorpsentree heeft Anne Benneker een verhaal gemaakt op basis van een interview dat zij heeft gehouden met Herman Huiskes. Het artikel stond in het mei-nummer van de G&T.

Lang verhaal met een goed einde


Uw interieur begint bij de deur, luidt een oude reclameleus. Wat voor een huis geldt, gaat ook op voor een dorp, vinden de inwoners van Garmerwolde. De vernieuwde dorpsentree mag dan ook gezien worden. Op Koninginnedag vond de feestelijke opening plaats. Wat daar allemaal aan vooraf ging, vertelt Herman Huiskes, voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde.

Het is een lang verhaal dat al in 2001 begint met het Dorps Omgevingsplan. Verfraaiing van de dorpsentree, inclusief een ecologische fietsenstalling, was een van de punten uit dat plan. Ook in de POP (Provinciaal Omgevingsplan) Pilot 2008 kwam dit plan terug. Inmiddels was Prins VOF eigenaar geworden van het stuk grond waar de entree moest komen, het terrein tussen de Rijksweg en de percelen Dorpsweg 4 en 10. Gelukkig waren Bram en Arno Prins bereid het terrein voor een symbolisch huurbedrag ter beschikking van het dorp te stellen. Zo kon ook de fruitbomenhof behouden blijven voor het dorp. Ze hadden maar twee voorwaarden. Ten eerste een ontwerp dat hun goedkeuring had en ten tweede betrokkenheid van de bevolking.

Het ontwerp
In 2002 hadden Vera van Beers en Luuk van Schaik, toen nog woonachtig in het dorp en lid van de klankbordgroep Dorps Omgevingsplan, al een fietsenstalling ontworpen. Het moest een open constructie worden, met een dak waarop een tuin kon worden aangebracht. Een prachtig plan, dat helaas in de ijskast belandde omdat het te duur was. In 2008 werd dat plan weer uit die ijskast gehaald. Met die fietsenstalling en de bestaande fruitboomgaard als uitgangspunt is vervolgens in overleg met Landschapsbeheer een basisontwerp gemaakt voor de beplanting van de entree. ISS Landscaping in Eelde heeft het ontwerp gemaakt voor de natuurdaktuin, een tuin met sedum, kruiden en grassen. Op de najaarsvergadering van Dorpsbelangen in 2008 werden de ontwerpen voorgelegd aan de leden. En die spraken hun goedkeuring uit. Ook VOF Prins kon zich in de plannen vinden.

Betrokkenheid
Betrokkenheid van de bevolking was een tweede voorwaarde van Prins VOF. Ook daaraan konden we ruim voldoen. Veel vrijwilligers hebben geholpen bij de bouw van de fietsenstalling en de aanleg van de beplanting in de boomgaard. De bedrijven die betrokken waren bij de totstandkoming van de dorpsentree, hebben dat voor een deel belangeloos gedaan. Ook hebben we een lijst met dorpsbewoners die een of twee keer per jaar de handen uit de mouwen willen steken om de boel te onderhouden. Mooi voorbeeld van die betrokkenheid zijn ook de twee prachtig gerestaureerde banken, die in het park zijn geplaatst.

Wie zal dat betalen?
In 2008 zijn Dorpsbelangen en de gemeente gestart om het nodige geld bij elkaar te krijgen. De gemeente heeft niet alleen de constructie van de fietsenstalling vergoed, maar ook via het Loket Levende Dorpen van de provincie de belangrijkste financiële impuls aan het project gegeven. Dorpsbelangen zelf heeft er heel wat energie en papierwerk ingestoken om het resterende bedrag bij elkaar te krijgen. Daarbij was de economische crisis een fikse tegenslag. Het Stimuleringsfonds van de Rabobank heeft het grootste deel van het resterende bedrag bijgedragen. Daarnaast heeft BoerenNatuur een deel van de planten vergoed en heeft ISS Landscaping de btw van de daktuinkosten gesponsord.

De aftrap
De feestelijke officiële aftrap vond 16 april 2009 plaats bij de oude fietsenstalling. Daarbij tekenden Prins VOF, de gemeente en Dorpsbelangen een convenant.
Toch was nog niet álles in kannen en kruiken. Want wie schetst onze verbazing toen we een brief kregen van de gemeente Groningen: ze gaven geen bouwvergunning voor de fietsenstalling. Er bleek een ontheffingsvergunning nodig te zijn, omdat de stalling op agrarische grond kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Ten Boer hebben zich ermee bemoeid en in mei 2009 kwam het verlossende woord: de fietsenstalling mocht gebouwd.
Alle voorbereidende werkzaamheden hadden zoveel tijd in beslag genomen dat deadlines niet meer gehaald konden worden. Ook was het voorjaar al te ver heen om de beplanting aan te leggen. Wel hebben de vrijwilligers in april nog een zaterdag gewerkt om het hele terrein te schonen, hagen te snoeien, kanten te knippen en hekwerken te verwijderen.

De fietsenstalling
Eind juni 2009 waren de constructiedelen van de fietsenstalling klaar. Om de constructie te plaatsen moest eerst de oude mestplaat worden verwijderd. Dat leverde twee grote containers met puin op. Nico Groothof (grondbedrijf), aannemer Havenga en een paar sterke vrijwilligers voerden deze klus uit. Daarna volgde nog een ingewikkelde klus: het opstellen van de constructie zelf. Het is allemaal goed gelukt dankzij vrijwilligers die hun mankracht en soms ook materialen beschikbaar stelden. In november kon ten slotte het dak erop. Ook dat bleek nog een hele onderneming.

De beplanting
Op 14 november zouden de bomen, struiken en hagen aangeplant worden. Maar…eind oktober bleek het hele terrein in beslag genomen door kranen, kabels, haspels, pijpen en bouwketen. Er moesten elektriciteitskabels voor Meerstad gelegd worden. Gelukkig kon geregeld worden dat deze klus op 14 november klaar was. Bovendien heeft het kabellegbedrijf met zijn machines een geul gegraven voor de te planten meidoornhaag. Zo konden op 14 november toch zo’n dertig vrijwilligers aan de slag om de beplanting aan te brengen. Ook werden toen de bestaande fruitbomen vakkundig gesnoeid.
De oude fietsenstalling was de dag ervoor al verwijderd. Die heeft nu een plek op de vrachtwagenparkeerplaats op het industrieterrein aan de Rijksweg bij Dijkshorn.

Einde in zicht
Eindelijk kwam dan toch de opening in zicht. Om dat in november na de aanplant en in de kou te regelen, vonden we geen goed idee. Bovendien moesten dit voorjaar nog de laatste werkzaamheden verricht worden. Daarom hebben we ervoor gekozen om de opening samen te laten vallen met Koninginnedag en dan de Oranjefeesten rond de dorpsentree te houden.

Anne Benneker

Herman Huiskes bij de ecologische fietsenstalling