Verbetering dorpsentree Garmerwolde

Dorpsbelangen Garmerwolde, de gemeente Ten Boer en de grondeigenaar hebben afspraken gemaakt over de verfraaiing van de dorpsentree aan de N360 in Garmerwolde. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant. (persbericht van Freek van de Ploeg)
toast op ondertekening convenant
Begin 2008 is bekend geworden dat de percelen ten noorden van de Rijksweg verkocht zijn aan Prins vof. Omdat er in het Dorps Omgevingsplan Garmerwolde 2001 en in de POP Pilot 2008 plannen waren om de entree van het dorp te verbeteren is met de familie Prins overleg gepleegd over deze plannen. De familie Prins was zeer positief en is bereid medewerking te verlenen. Het betreft het gebied tegenover de Agri-shop tot aan de hoofdwatergang.
 
Gesprekken met de gemeente verliepen ook positief en dit heeft geresulteerd in de toezegging van financiële- en onderhoudsondersteuning. In overleg met Landschapsbeheer is een concept voor de entree gemaakt. Deze bestaat uit de aanplant, de bouw van de ecologische fietsenstalling (een ontwerp van Vera van Beers) en de zelfwerkzaamheid bij de bouw en de oplevering.

De afspraken tussen Prins v.o.f , de gemeente Ten Boer en Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde, zijn in een convenant vastgelegd. Dit convenant is op 16 april jl. door de betrokken partijen ondertekend.