Dorpsvisie 2016

Dorpsvisie 2016 definitief-beleidsversie

Dit is het document dat is opgesteld door KAW Architecten in opdracht van de gemeente Ten Boer en samen met een werkgroep uit het Garmerwolde, op basis van twee enquêtes en twee avonden in het Dorpshuis.