Notulen overleg B&W 2012

Notulen overleg bestuur dorpsbelangen met burgemeester en wethouders

Hier vindt u de notulen van het jaarlijkse overleg dat het bestuur van dorpsbelangen heeft met Burgemeester en Wethouders.