Pop

Provinciaal omgevingsplan
Eindresultaat pop pilot

Garmerwolde is één van de drie dorpen die mee heeft gedaan in de POP (Provinciaal Ontwikkelingsplan) pilot. Er is een eindresultaat verschenen in de vorm van een mooie brochure.

Rapport eindresultaat pop pilot

Dit verslag is het eindresultaat van een POP (Provinciaal OmgevingsPlan) pilot project van de Vereniging Groninger Dorpen, dat op verzoek van Provincie Groningen is uitgevoerd ter voorbereiding op het POP 2009-2015 Garmerwolde is één van de drie dorpen die in deze pilot heeft meegedaan.