Subsidies

De Vereniging voor Dorpsbelangen Garmerwolde vraagt jaarlijks bij de gemeente subsidie aan die besteed kan worden door verenigingen en particulieren in het dorp. De bijdrage is bedoeld voor het in standhouden van de vereniging dorpsbelangen. Verder wordt er van het budget de activiteiten van de vereniging zelf bekostigd worden en de activiteiten die het dorp organiseert worden financieel ondersteund. Het budget kan redelijk vrij besteed worden, maar moet wel aan het dorp ten goede komen. Aanvragen moeten voor 1 april van het jaar worden ingediend. Daarnaast wordt er jaarlijks een bedrag voor de oud en nieuw viering aangevraagd bij de gemeente, ook hier kunt u ook aanspraak op maken. Deze aanvragen graag indienen rond oktober van het jaar. De aanvragen voor deze incidentele subsidie worden door het bestuur beoordeeld. De subsidie is vooral bedoeld voor de bevordering van de leefbaarheid en noaberschap en een levend en bloeiend dorpsleven, waarbij zoveel mogelijk inwoners bij betrokken zijn, wat goed voor de dorpsgemeenschap is.

Wilt u subsidie aanvragen lees dan eerst het subsidiereglement en vul daarna het aanvraagformulier in. Aanvraagformulieren kunt u per mail of via de post sturen naar de penningmeester. Hieronder vindt u de linkjes naar de desbetreffende bestanden.

Subsidiereglement 2017

klik hier voor het aanvraagformulier 2017.

 

 

Actuele data betreffende de aanvraag van subsidies en indienen van declaraties 

Aanvragen subsidie jaar 2017 dienen voor 1 april binnen te zijn. 

Beoordeling door bestuur op 13 april 2017

Uitslag mei 2017

Bonnetjes kunt u inleveren bij Ineke Schelhaas

  

Vriendelijke groet en succes met de voorbereiding van uw activiteit.

 

Ineke Schelhaas

Penningmeester

Grasdijkweg 13

9798TC Garmerwolde

info@dorpsbelangengarmerwolde.nl