De themagroepen en dorpsbelangen

Om de samenwerking te verbeteren, en de drempel om actief te zijn laag te houden zijn er themagroepen actief. Op de inloopavonden van de themagroepen kan iedereen die een idee heeft of meer wil weten over een onderwerp aanschuiven en met dorpsgenoten van gedachten wisselen, samenwerking zoeken of een initiatief oppakken. Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten waar je vrijblijvend je licht op kan steken of een steentje bij kan dragen.

Er zijn twee themagroepen actief: Festiviteiten, Sport en Cultuur (FSC) en de groep Duurzaamheid en Openbare ruimte (DOR).

FSC komt twee keer per jaar bij elkaar en de avond wordt bezocht door vertegenwoordigers van allerlei clubs en verenigingen in het dorp. Ook mensen die nog niet actief zijn maar het leuk lijkt om te helpen bij een activiteit of zelf een idee heeft voor een activiteit zijn welkom. Er worden agenda's afgestemd en samenwerking gezocht.

DOR biedt ca. vier keer per jaar een platform om zaken te bespreken en te delen of nieuwe dingen op te pakken rondom duurzaamheid of de openbare ruimte. Voorbeelden van werkgroepen en initiatieven die zijn opgepakt vanuit DOR zijn de klusdag, de werkgroep Garmerwolde Energieneutraal, de werkgroep speelveld Oude Rijksweg en de voorlichting rondom houtkachels.

De vereniging dorpsbelangen heeft met het actief worden van deze themagroepen haar taak meer verlegd naar Communicatie en Coördinatie. Het bestuur faciliteert de themagroepen en verdeelt de gemeentelijke subsidie voor dorpsactiviteiten en initiatieven. Het organiseert ledenvergaderingen die nadrukkelijk ook bedoeld zijn als ontmoetingsmoment en platform. Daarnaast brengt het bestuur ca. 8x per jaar een (digitale) nieuwsbrief uit en publiceert belangrijke berichten op Facebook en de website. Het bestuur is aanspreekpunt voor de gemeente en andere partijen.  Het bestuur deelt informatie met de themagroepen en haar leden, en attendeert op kansen en mogelijkheden. Waar nodig pakt het bestuur inhoudelijke zaken zelf op. De vereniging heeft als doel het welzijn van de inwoners van Garmerwolde te bevorderen en de belangen van het dorp te behartigen. 

Wilt u meer weten over de achtergronden van de themagroepen en de andere rol van dorpsbelangen? Lees dan het startdocument