Duurzaamheid en openbare ruimte

De themagroep DOR staat voor Duurzaamheid en Openbare Ruimte. In de themagroep bespreken we onderwerpen die de openbare ruimte in het dorp betreffen en mogelijke duurzaamheidsinitiatieven. De overleggen van deze themagroep hebben een open karakter. Iedereen kan met een onderwerp aansluiten en via deze themagroep proberen een onderwerp op de kaart te zetten of medestanders te vinden om een bepaald initiatief op te pakken. Voorbeelden zijn: de klusdagen, snelheid verkeer Dorpsweg, het groenplan langs de Stadsweg, houtkachels en bewustwording rondom stookgedrag, het speeltuintje bij de Oude Rijksweg, mogelijkheden duurzame energie (Buurkracht) en dergelijke. We nodigen je uit om met je eigen idee aan te sluiten bij deze themagroep. Data van bijeenkomsten zijn te vinden in de Centrale Agenda op de site van Dorpsbelangen en worden aangekondigd in nieuwsbrieven.

Kort verslag DOR-bijeenkomst 8 mei 2018

Volgende bijeenkomst dinsdag 25 september 2018

Door de aankondiging van Dorpsbelangen (:De themagroep Duurzaamheid en Openbare Ruimte houdt op 8 mei een bijeenkomst. Iedereen die 'iets' met dit onderwerp heeft, een idee wil toetsen, zelf wil meehelpen of gewoon benieuwd is waarover gesproken wordt, is om 20.00 uur van harte welkom in Dorpshuis de Leeuw.) zijn er een aantal nieuwe gezichten aanwezig. Leuk en welkom.

Speeltuintje Oude Rijksweg: Er is een ontwerp voor de inrichting van dat terrein, opgesteld door een hoveniersbedrijf in samenspraak met de aanwonenden, bij de gemeente ter goedkeuring. Afwachten wanneer dat rond komt. Vraag is nog of er ook subsidie is voor de uitvoering van dit plan. Betrokken bij dit project zijn onder meer Yolande en Rogier. Aanwonenden worden voldoende betrokken bij de plannen.

De snelheidsbelemmerende verkeerspaal halverwege de Oude Rijksweg is stuk. Dit is via de site al gemeld bij de gemeente. Al snel werd er ook beduidend sneller gereden dan aldaar de bedoeling is.

Er zijn plannen voor een zonnepark bij de RWZI. Daar zijn een projectontwikkelaar en de RWZI bij betrokken, die er samen een plan van moeten maken. In dat plan moet ook worden aangegeven hoe en wanneer de omgeving kan meepraten over hoe het park eruit komt te zien en financieel kan participeren. Ook de ideeen van Garmerwolders kunnen daar in meegenomen worden. Besproken dat de ECTB de kennis en kunde in huis heeft om duurzaamheidsprojecten op touw te zetten. Garmerwolde Energie Neutraal gaat niet ook het wiel uitvinden en gaat geen eigen projecten opzetten, maar aansluiten bij de ECTB en de ECTB informeren over plannen, ideeen die leven in Garmerwolde.

Op 14 mei is er een inloopsessie in Boerderij Woldwijk, betreffende alternatieven voor aardgas. De gemeente Ten Boer wil graag weten hoe bewoners over de alternatieven, wind- en zonne-energie, denken. Vanuit de DOR zullen er ook een paar belanstellenden heen gaan.

Veiliger maken van de Lageweg. Met name vanuit Thesinge wordt aangedrongen op een veiliger Lageweg. De Lageweg zal nog in 2018 worden aangepast. Vanuit Garmerwolde zullen ook een paar mensen meedenken over de herinrichting van de Lageweg.