Festiviteiten, sport en cultuur

Aan de themagroep Festiviteiten, sport en cultuur, kortweg FSC, nemen verenigingen, commissies en werkgroepen deel die zich in Garmerwolde bezighouden met activiteiten op bovengenoemde terreinen. Het doel is in eerste instantie om elkaar en het dorp te informeren over de activiteiten die plaatsvinden gedurende het jaar. Daarnaast is het fijn om met “verwante” organisaties ideeën uit te wisselen en, als het nodig is, een beroep te kunnen doen op ondersteuning en menskracht bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Er is een Jaarkalender waarvan de activiteiten die al zeker zijn in de Centrale Agenda op de website van Dorpsbelangen worden gepubliceerd. De themagroep komt minimaal 2 x per jaar bij elkaar.

Jaarkalender

De jaarkalender geeft een overzicht van de activiteiten die bekend en gepland zijn. Als activiteiten definitief doorgaan en tijd en plaats bekend zijn, worden ze vermeld in de centrale Google agenda op deze website.

Historische Commissie Garmerwolde

De Historische Commissie Garmerwolde is in 2008 ingesteld door de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde. De commissie heeft als doel: het verleden van Garmerwolde zo goed mogelijk in kaart brengen en de resultaten van deze speurtocht voor iedereen gemakkelijk toegankelijk maken.

Onze aanpak is hierbij tweeërlei. Enerzijds verzamelen we oude foto’s anderzijds proberen we verhalen en informatie bij die foto’s te krijgen. Nieuwe informatie komt vooral op onze jaarlijkse Foto- en Praatmiddag te voorschijn. Deze organiseren we, als een soort reünie, voor de ietwat oudere Garmerwolders en oud-Garmerwolders.

Onze fotocollectie (inmiddels een paar honderd stuks) is te zien op de Beeldbank Groningen: www.beeldbankgroningen.nl . De verhalen eromheen zetten we voornamelijk op onze Info-borden. Ook werken we regelmatig mee aan allerlei activiteiten waarbij onze kennis over de geschiedenis van Garmerwolde van pas komt. Zo hebben we een grote inbreng gehad bij de totstandkoming van het boekje Highlights Ten Boer Fietstocht langs zestig ‘trötsigheden’ en werken we nu aan een aantal informatieborden over de verdwenen bruggen van het Eemskanaal. Verder organiseren we elk jaar Pronte Pracht, een ontdekkingstocht voor jong en oud langs historische panden en boerderijen in Garmerwolde en Thesinge. Dit in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging ‘Ons Belang’.

Zoekt u direct iets informatie over de (ontstaans)geschiedenis van Garmerwolde dan kunt u die vinden op:

www.Garmerwolde.net

www.kerkgarmerwolde.nl

www.gentexpress.nl

www.groningerarchieven.nl/historie/mengelwerk/het-veen-de-fivel-en-de-stadsweg

 

Tenslotte: voor de opluistering van allerlei dorpsfestiviteiten hebben wij een dertigtal beachvlaggen beschikbaar.

 

Interesse? Geef ons even een seintje. We kunnen altijd nieuwe leden gebruiken!

Momenteel zijn we vijf man/vrouw sterk: Hillie, Tiny, Herman, Robert en Henk.

 

Henk Vliem (hvliem@hotmail.com)

 

Een paar foto's uit ons archief:

Café de Leeuw, 1907

Café de Leeuw, 1907

 

 Dorpsweg met rechts café de Unie omstreeks 1920-1930

Dorpsweg met rechts café de Unie omstreeks 1920-1930

 

IJspret  met op de achtergrond de twee molens van Garmerwolde,1901

IJspret  met op de achtergrond de twee molens van Garmerwolde,1901

 

De kerk met toren omstreeks 1930-1940

De kerk met toren omstreeks 1930-1940

KOMBInnen café

Met Pijn in ons hart moeten we toegeven dat we stoppen met het KOMBInnen Café. We (Betsy, Cynthia en Ellen) draaiden met zijn drieën. We hebben leuke contacten gemaakt, mooie werkstukken gecreëerd en super leuke workshops georganiseerd en gevolgd.
Betsy verhuist naar Ameland om daar een nieuwe weg in te slaan. Cynthia en Ellen hebben ondertussen ook andere werkzaamheden waar hun aandacht gevraagd wordt. Het valt langzaam uit elkaar. De belangstelling was net te laag om er nog voor te gaan. We hebben wel veel positieve reacties gehad.
Er komt nog een eindproject om de boel af te sluiten. Hier horen jullie vanzelf meer over. De planning is dat we dit in 2018 gaan doen.
Iedereen die heeft meegedaan, is langs geweest of op een andere manier een bijdrage heeft geleverd..... BEDANKT!

 

Wordt vervolgd? Welke Garmerwoldenaar neemt het stokje van ze over?

 

Het KOMBInnen café werd 1x per maand, op de tweede zondagmiddag van de maand, gehouden in het cafégedeelte van Dorpshuis de Leeuw.  Het is een laagdrempelig (gratis toegankelijk) huiskamercafé waar alle dorpsbewoners welkom zijn, om een kopje koffie of thee te drinken, gezellig in gesprek te zijn of ontspannen een krantje te lezen of wat te handwerken. Ook is er gelegenheid voor kinderen en volwassen om samen een spelletje te doen, te kleuren of te tekenen. Daarnaast is er binnen deze setting vaak een workshop die wordt gegeven door eigen vrijwilligers of door iemand van buitenaf.

 

KOMBInnen café  gaat over de KOMBI  van Bezigzijn en Samenzijn.   De KOMBI van Creativiteit en Gezelligheid. De KOMBI van Activiteit en Ontspanning.

foto 1 de leeuw.jpg

foto 2 dorpsweg en de unie.jpg

foto 3 ijspret en twee molens.jpg

foto 4 kerk en toren.jpg